Gunda (2078)

FULL CREW (4)


Director

Shiva Acharya

Story

Sonam Tamang

Lyricist

Bikash Chaudhary

Producer

Sudhan Dhital