Mero Poisa Khoi (2078)

FULL CREW (5)


Director

Roj Rana

Story

Roj Rana

Lyricist

Dayaram Pandey

Producer

Upama K.C. Thapa, Saroj Thapa