Dreams

Kristi Mainali

Cast

NASee Full

FILMOGRAPHY

Filmography Lists

Movie Name Release Date(BS)
Kanchhi 2048-7-9
Ke Ghar Ke Dera 2041-10-30
Santaan 2044-8-14
Tilahari 2046-8-12
Chino 2047-10-1
Yug Dekhi Yug Samma 2048-5-9
Lobhi-Papi 2047-12-15
Pariwar 2048-6-23
Trishna 2048-7-30
Arunima 2048-11-22
Adhikar 2049-1-26
Kasam 2049-5-20
Sapana 2049-11-5
Gopikrishna 2049-9-13
Sankalpa 2050-2-24
Raanko 2052-2-27
Chokho Maya 2049-12-17
Rakshya 2050-6-11
Arpan 2050-6-28
Sadak 2051-6-11
Aparadh 2051-2-26
Pachhyauri 2054-6-9
karja 2051-6-9
Radha Krishna 2051-6-14
Jhajhalko 2051-8-3
Dharma 2052-1-11
Daju Bhai 2051-12-22
Aaghat 2053-4-31
Laxmi Puja 2053-1-20
Jwala 2051-8-30

Awards

Date Title Awarded In Name