Dreams

Ye Mero Hajur 2 (2017-09-01)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Romantic
  • Release Date: 2017-09-01

Director*: Jharana Thapa

Music Director: Basanta Sapkota , Kalyan Singh

Editor: Banish Shah

Cast: Samragyee Rajya Laxmi Shah , Salin Man Baniya

Choreographer: Kabiraj Gahatraj , Renasha Rai

Plot

Cast

Reviews