Dreams

Dui Rupaiyan (2017-09-08)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Action,Drama
  • Release Date: 2017-09-08

Director*: Asim Shah

Singer: Rajan Ishan , Melina Rai

Cinematographer: Shiva Ram Shrestha

Editor: Lokesh Bajracharya

Cast: Aasif Sah , Nischal Basnet , Buddhi Tamang

Lyricist (Songwriter): Rajan Raj Shivakoti

Choreographer: Kabiraj Gahatraj

Legal Advisior: Swasthima Khadka

Logo Animator: Rajan Ishan

Plot

Cast

Reviews