Dreams

Kamaley ko Bihey (2017-09-01)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Romantic
  • Release Date: 2017-09-01

Director*: Prasanna Poudel

Cinematographer: Bidur Pandey

Editor: Tara Thapa

Cast: Binod Neupane , Anoop Bikram Shahi , Sandhya K.C. , Ishan Dhakal , Deepak Pahadi , Reshu Tamang

Action Director: Samrat K. Basnet

Plot

Cast

Reviews