Dreams

Baandha Mayale (2017-11-20)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Drama,Romantic
  • Release Date: 2017-11-20

Director*: Shabir Shrestha

Music Director: Arjun Pokharel

Cinematographer: Babu Shrestha

Cast: Rajaram Poudyal , Aaryan Adhikari , Shristi Shrestha

Plot

Cast

Reviews