Dreams

Chakkra (2016-07-20)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Drama
  • Release Date: 2016-07-20

Director: Anuska Rauniyar

Music Director: Tara Prakash Limbu

Editor: Anuska Rauniyar

Screenplay: Anuska Rauniyar

Production Designer: Anuska Rauniyar

Cast: Arpan Thapa , Richa Sharma , Shrijana Subba , Bholaraj Sapkota , Smriti Pokharel

Story: Anuska Rauniyar

Lyricist (Songwriter): Dayaram Pandey

Choreographer: Ajay Sayngtang

Plot

Cast

Reviews