Dreams

Subba Saab (2016-10-07)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Family,Drama
  • Release Date: 2016-10-07

Director*: Raju Adhikari

Producer: Ramu Adhikari , Ram Bahadur Koiri , Eng.Jiwan Aryal , Kul Chandra Pandy

Music Director: Hira Mani Neupane

Singer: Anju Panta , Milan Amatya , Sanjay Tamruk , Sanjog Yogi

Cinematographer: Pawan Gautam

Screenplay: Bimal Dangi , Maunata Shrestha

Production Designer: Maunata Shrestha

Cast: Gauri Malla , Saroj Khanal , Surbir Pandit , Bimal Poudel , Jiwan Luitel , Mahima Silwal , Arjun Gautam , Barsha Shivakoti , Ram Chandra Adhikari , Dipak Dhakal , Deepak Pandey

Story: Hira Mani Neupane

Lyricist (Songwriter): Sharmila Neupane

Choreographer: Kamal Rai , Govid Prabhat

Production Executives: Prem Prakash Bali , Sangit Poudel , Mission Khanal , Riashma Darlami , Sambheta Poudel , Sandeep Koiri

Chief Assistant Action Director: Dipak Adhikari

Chief Assistant Director: Dipak Adhikari

Audiographer: Hira Mani Neupane

Assistant Recordist: Sundar Shrestha

Logo Animator: Manohar Sunam

Plot

Cast

Reviews