Dreams

Fault (2018-02-02)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Drama
  • Release Date: 2018-02-02

Director*: Subas G.C

Producer: Santosh Kafle , Bishow Devtoka

Music Director: Basanta Sapkota

Cinematographer: Basu Baral

Screenplay: Subas G.C

Cast: Nisha Shrestha , Anil Thapa , Subha Acharya , Devraj Adhikari , Sagun Pokharel

Story: Santosh Kafle

Plot

Cast

Reviews