Dreams

Chi Musi Chi (2018-07-27)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Drama,Action
  • Release Date: 2018-07-27

Director*: Dinesh Shrestha

Producer: Mahesh Khatri , Subas Vurtel

Music Director: Karan Raj Karki

Editor: Bhupendra Adhikari

Screenplay: Dinesh Shrestha

Film Journalist: Jiwan Parajuli

Cast: Namrata Sapkota , Sushant Karki , Sunil Chhetri , Kamali Waiba

Story: Dinesh Shrestha

Choreographer: Basu Neupane

Action Director: Asta Maharjan

Plot

NA

Cast

Reviews