Dreams

Lekhanta (2006-03-12)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2006-03-12

Director*: Uday Subba

Producer: Madan Kumar Ingnam

Music Director: Rajesh Payal Rai

Singer: Rajesh Payal Rai , Lasimit Rai , Reema

Cinematographer: Krishna Shrestha

Editor: Tara Bahadur Thapa ( Kimbhe )

Screenplay: Uday Subba

Production Designer: Uday Subba

Cast: Ramchandra Adhikari , Deepak Chhetri , Kumar , Sushil Chhetri , Bidhya Karki , Uttam Pradhan , Uday Subba , Ram Prasad Chongwang , Rekha Thapa , Yadav Bhattarai , Bikash , Udaya Subba , Bhim , Bijaya , Man Bahadur , Sakuntala Rai , Mukunda Bhattrai , Bikram Meche

Story: Uday Subba

Lyricist (Songwriter): Dabbu Kshetri , Nawaraj Lamsal , Tulsi Basnet , Naresh Bhattarai

Choreographer: Kamal Rai , Dinesh Pakhrin

Action Director: Janak Gurung , Ram Kumar Chhetri

Creative Supervisor: Hom Lama

Spot Sound: Sagar , Chandra

Guest Music: Dipak Lama

Chief Assistant Director: Mahesh Khadka

Media Consultant: Kumar Manadhar

Script Analysing: Dinesh Lingden , Gokul Rai , Bicky Shrestha

Second Assistant Director: Prakash

Finance Head: Bipana Basnet

First Assistant Director: Sudip Thapa

Audiographer: Ram Prasad Chongwang

VFX: Sunaya Man Shrestha

Plot

Cast

Reviews