Dreams

Sajanwa Anaadi Sajaniya Khiladi (2009-07-27)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2009-07-27

Director*: Kishor Rana

Editor: Banish Shah

Screenplay: Kishor Rana

Production Designer: Gurudip

Cast: Nikhil Upreti , Nandu Srivastav , Arunima Lamsal , Krishna Abhisekh , Jhalak Thakur , Sanju Amatya

Story: Kishor Rana

Plot

Cast

Reviews