Dreams

Mission Love In Sikkim (2008-12-10)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2008-12-10

Director*: Shovit Basnet

Producer: Shovit Basnet

Music Director: Sanjay Shrestha

Singer: Sanjay Shrestha , Mausami Gurung

Cinematographer: Sambhu Sapkota

Editor: Banish Shah

Screenplay: Bikash Raj Acharya

Production Designer: Bikash Raj Acharya

Cast: Jaykishan Basnet , Bikrant Basnet , Rushma Rai , Nagendra Rijal , Himani D.C.

Story: Bikash Raj Acharya

Co-Producer: Sanjay Shrestha

Lyricist (Songwriter): Ravi Shrestha

Sound Designer: Mukesh Shah

Choreographer: Kamal Rai , Dinesh Adhikari , Shovit Basnet

Action Director: Yogendra Shrestha

Guest Music: Ravi K.C.

Co-Cinematographer: Gopal Karmacharya

Production Manager: Gopal Karmacharya

Chief Assistant Director: Dinesh Gurung

Plot

Cast

Reviews