Dreams

Purano Bullet (2018-06-26)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Drama
  • Release Date: 2018-06-26

Director*: Vishad Rai

Producer: Tika Ram Rai , Ashok Sampang

Cast: Kabita Ale , Anoop Bikram Shahi , Shiva Mukhiya , Barsha Shivakoti , Mala Limbu

Plot

Cast

Reviews