Dreams

Ma Yesto Geet Gaunchhu 2 (2020-12-13)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Release Date: 2020-12-13

Director*: Sudarshan Thapa

Cinematographer: Saurav Lama

Screenplay: Dinesh Neupane , Shivam Adhikari

Production Designer: Dinesh Neupane , Shivam Adhikari

Cast: Harihar Sharma , Dinesh D.C. , Pooja Sharma , Ganesh Giri , Paul Shah , Sonika Rokaya

Story: Sudarshan Thapa

Plot

Cast

Reviews