Dreams

Poi Paryo Kale (2019-10-25)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Comedy
  • Release Date: 2019-10-25

Director*: Sishir Rana

Cast: Saugat Malla , Sohit Manandhar , Bibhor Upreti , Aakash Shrestha , Surakshya Panta , Shristi Shrestha

Plot

Cast

Reviews