Dreams

Hajar Juni Samma (2019-08-15)

  • 0.0

  • 121 mins
  • Romantic
  • Release Date: 2019-08-15

English Subtitle: Arjun Shrestha , Sambhu Kumar Acharya

Publicity Design: Asma Maharjan

Director*: Bikash Acharya

Producer: Kabita Thapaliya

Story: Samipya Timalsina , Bikash Acharya

Plot

Cast

Reviews