Dreams

Love In China Border (2013-03-22)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2013-03-22

Director*: Uday Subba

Producer: Anjita Kirati Rai

Music Director: Dipak Raman

Singer: Rajesh Payal Rai , Dipak Limbu , Mausami Gurung , Binita Rasaili

Cinematographer: Bimal Dhakal

Editor: Tara Bahadur Thapa ( Kimbhe )

Screenplay: Prakash Puri

Production Designer: Prakash Puri

Cast: Sunil Thapa , Deepak Chhetri , Som Lama , Uday Subba , Subash Meche , Jenisha K.C. , Dipak Bhattarai , Ajay , Bishwo Mukhiya , Reshma K.C. , Binod Magar , Manisha Khadka , Upasana Nembang , Binod , Lakhpa Sherpa , Prabesh Karki , Bijaya , Renuka , Rohit Tamang , Syangtan Nirmal , Pramod Shrestha , Sunita Adhikari , maya sherpa , bishesh khaling , Ganesh Pariyar , Kailash , Sanu Neupane

Story: Prakash Puri

Co-Producer: Samrat Thapa

Lyricist (Songwriter): Dabbu Kshetri

Sound Designer: Sanu Neupane

Choreographer: Dinesh Pakhrin

Action Director: Surya Thokar Lama

Spot Sound: Hari Lamsal , Pritam Maharjan , Pradeep , Lakhpa Sherpa , Basu , Gunraj Rajbhandari

Associate Producer: Pramod Shrestha

Mixing: Pradip

Theme Music: Chandra

Guest Music: Suman Sarkar

Co-Cinematographer: Ajay

Production Manager: Binod Magar

Chief Assistant Director: Durga Prasad Nembang ( Limbu )

Media Consultant: Pritam Maharjan

Chief Assistant Editor: Krishna Abhisekh , Narendra Sen Thakuri , Manoj Raj

Script Analysing: Som Lama

Finance Head: Aarati

First Assistant Director: Mitra Dev Gurung

Audiographer: Anjita Kirati Rai

Clap: Ganesh Pariyar

Focus: Rajan , Anish , BIru , Uttam , Ramhari , Chandra , Chulthe , Dhanbir

Logo Animator: Dinesh Sunam

Plot

Cast

Reviews