Dreams

Safe Landing (2013-01-03)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Action
  • Release Date: 2013-01-03

Director*: Sandip Joseph

Producer: Basanta Bhandari , Rahul Agrawal

Cinematographer: Purusotam Pradhan , Sandip Joseph , John Jacob Payyapali

Editor: Dirgha Khadka , Meghna Ashchit , Kieron Brodie

Production Designer: Shan Basnyat

Cast: Tara Thapa , B.S. Rana , Vijay Deuja , Jharana Bajracharya , Rohit Thapa , Niraj Baral , Anu Gayak , Rashmi Bhatta , Sumina Ghimire , Deep Sikha Shahi , Shanti Giri , Bikram Pariyar , Sushil Pandey , Madan Thapa , Ashish Dahal , Ravi Giri , Bablu Thapa , CP Poudyal , Bishal Bhattrai , Ben Ayers , Aleksandra Perczynska , Sikha Shahi , Bijaya Deuja , Madhab Acharya , Mamata Pradhan , Nikhil Menon , Aiza , Ganga G. C. , Sailendra Shrestha , Saman Kumar , Kailash Bhandari , Rohit , Apsara Karki , Pravin Poudel , Man Bahadur , Tilak Rai , Bishal Nepali , Sanchita Adhikari , Bhisma Khatiwada

Co-Producer: DJ LX , Christopher Todd Higgs

Sound Designer: Sagar Lama

Choreographer: Sashtri Vivekanandan

Production Executives: Soniya G , Abhishek Shrestha , Bikel Adhikari , Karan Giri

Additional Production Manager: Ramesh Giri , Ashok , Rupesh Giri

Creative Supervisor: Ramesh Lama , Harka Lama , Samir Lama , Surendra Thakuri

Spot Sound: Ram Gurung , Ram Hari Neupane , Ravindra Neupane

Chief Assistant Action Director: Laxman , Shishir

Guest Music: Raju Waiba

Production Manager: Budhi Lal Magar

Associate Cinematographer: Rohan Gurung

Chief Assistant Director: Muskan Dahal , Parichhed Sen

Media Consultant: Udit Sapkota

Script Analysing: Haresh Bhanushali

Finance Head: Megha Shahi

Chorus: Rajan Ishan , DJ Ren

Plot

Cast

Reviews