Dreams

Shoot Out (2014-12-26)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2014-12-26

Director*: B.S. Balami

Producer: B.S. Balami , Mina Khadka

Music Director: Tanka Budhathoki , Om Prakash Singh Rai

Cinematographer: Binod Sapkota

Screenplay: Dinesh Raj Sharma

Production Designer: Dinesh Raj Sharma

Cast: Jaykishan Basnet , Dhurba Koirala , Sagun Shrestha , Seema K.C. , Aditya Shrestha

Story: B.S. Balami

Choreographer: Seema K.C.

Action Director: B.S. Balami

Chief Assistant Director: Dinesh Raj Sharma

Plot

Cast

Reviews