Dreams

Dhunge Yug - Manav savyata ko bikash (2014-12-04)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2014-12-04

Director*: Madhab Raj Kharel

Producer: Jitendra gajurel , Madhab Raj Kharel

Music Director: Ramesh Shrestha (Melody)

Cinematographer: Janak Adhikari

Editor: Anil Shrestha

Screenplay: Madhab Raj Kharel

Production Designer: Madhab Raj Kharel

Cast: Mahima Silwal , Sonia Sharma , Bhuvan Bhujel , Sanjog Rana , Prajwol Giri , Shredev Bhattrai

Story: Madhab Raj Kharel

Co-Producer: Madhab Raj Kharel

Choreographer: Isha Gautam

Action Director: Shankar Maharjan

Guest Music: Ravi K.C.

Co-Cinematographer: Madhab Raj Kharel , Sanjog Rana

Production Manager: Laxman Rijal (PM)

Chief Assistant Director: Sanjog Rana

Clap: Ravi K.C.

Logo Animator: Krishna Karki

Plot

NA

Cast

Reviews