Dreams

Siudo Ko Sindur (2001-10-16)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2001-10-16

Director*: Manjukumar Shrestha

Producer: Manjukumar Shrestha

Cast: Basundhara Bhusal , Nir Shah , Rajesh Hamal , Niruta Singh , Jharana Bajracharya

Plot

Cast

Reviews