Dreams

D Company (2014-12-19)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Crime,Romantic
  • Release Date: 2014-12-19

Director*: Manoj Shrestha

Music Director: Rajendra Shrestha , Basanta Sapkota

Cinematographer: Deepak Pariyar

Editor: Kranti KC , Abhisekh Poudel

Cast: Anuska Sharma , Mahendra Yadav , Prakash Gautam

Choreographer: Bibek Thapa

Action Director: Himal K.C.

Plot

Cast

Reviews