Dreams

Bhram (2015-01-30)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2015-01-30

Director*: Rabindra Shahi

Cinematographer: Krishna Shrestha

Editor: Gautam Raj Khadka

Cast: Mahesh Shakya (Karma) , Bhintuna Joshi , Khusboo Khadka

Story: Rabindra Shahi

Choreographer: Govinda Prabhat

Action Director: Kumar Maharjan

Plot

Cast

Reviews